Možnosti platby

Úvod Možnosti platby

Prehľad možností úhrad tovaru

Úhrada tovaru vopred prevodom

Tovar môžete uhradiť vopred na základe faktúry.

Po potvrdení objednávky Vám zašleme faktúru, ktorú uhradíte v prospech nášho slovenského bankového účtu.

Ako náhle bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom. 

V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 7-tich dní, objednávka môže byť stornovaná.

Bankovné spojenie SEPA:


Tatra banka, a.s.
IBAN: SK91 1100 0000 0029 2891 4351
SWIFT(BIC) kód: TATRSKBX

Slovenská Sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK51 0900 0000 0051 7497 1686
BIC (SWIFT): GIBASKBX

 

Variabilný symbol pre úhrady je číslo Vašej faktúry.

 

Úhrada tovaru na dobierku

Tovar a dobierečné uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.

 

Cena dobierky:

Z dôvodu zmeny na strane kuriérskej spoločnosti sme boli nútení zdražiť službu Dobierka. Aj po tomto zdražení je pre nás táto služba stratová. Za zvýšené náklady sa ospravedlňujeme.

Služba stojí 1€ za každých začatých 100€ tovaru.

Nad 1100€ nie je dobierka možná.
Copyright 2017 - 2023 © iscreative.sk